Com desactivar un avís quan el hub perd la connexió

Com desactivar un avís quan el hub perd la connexió amb el servidor ?


Quan el hub perd la connexió amb el servidor, les apps Ajax poden notificar als usuaris mitjançant un so estàndard de notificació push o un so de sirena (activat per defecte).


Per desactivar el so de la sirena quan el hub perd la connexió amb el servidor a l'app Ajax:


Aneu a la configuració de Servei del l'hub (Dispositiu → Hub → Ajust → Servei).


Seleccioneu l'element de menú Connexió al servidor.